KRÄUTERSCHULE WILDWIESE

Kräuterschule-Wildwiese-1-300x143

Kräuterschule Wildwiese

Kräuterschule Wildwiese

Monsieur et Madame SCHAUER Johannes et Ursula

Seminare, Kräuterausbildung, Kräuterwanderungen, Kochkurse, Naurführungen

3, rue de la montagne – 67510 WINGEN

Tél : 03 88 94 24 13

Kurtaslstrasse 12 – D-76887 BAD BERGABERN

Tél : 0049 6343 700236

Mail : kontakt@wildwiese.com

Site internet : http://www.wildwiese.com/

Associations